Yandex.Metrica

 

1.Tema Birey ve Toplum


Yazım Kuralları Testi


2.Tema Atatürk


3.Tema Sağlık ve Çevre


4.Tema Değerlerimiz

 

2.Dönem 1.Değerlendirme


5.Tema Dünyamız ve Uzay


6.Tema Güzel Ülkem Türkiye


7.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler


8.Tema Güzel Sanatlar

 

1.TEMA: BİREY VE TOPLUM TEMA TESTLERİ

2.TEMA: ATATÜRK TEMA TESTLERİ

3.TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE TEMA TESTLERİ

4.TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞMELER TEMA TESTLERİ

5.TEMA: GÜZEL SANATLAR TEMA TESTLERİ

6.TEMA: DEĞERLERİMİZ TEMA TESTLERİ

 

7.TEMA: DOĞAL AFETLER TEMA TESTLERİ

8.TEMA: OYUN VE SPOR TEMA TESTLERİ

 

 

Kelimede Anlam
Anlama Anlatım
Okuduğunu Anlama
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Sözcük Bilgisi
Kelime Bilgisi
Cümle Bilgisi
Deyimler
Eş Anlamlı Sözcükler
Genel Değerlendirme
İsmin Halleri
Noktalama İşaretleri
Okuma Anlama
Öznel ve Nesnel Yargı
Paragrafta Anlam
Sözcükte Anlam
Zamirler (Adıllar)
Belirteçler, Zarflar
Terim Anlamlılık
Sözcükte Yapı
Sözcükte Anlam
Sıfatlar
Ses Bilgisi
Ses Düşmesi
Öznel Nesnel Yargı
Özne Yüklem
Mecaz Anlamlılık
Kaynaştırma Benzeşme
Karşıt (Zıt) Anlamlılık
Eylem Fiil
Eş Sesli Sesteş Sözcükler
Deyimler
Deneme Testi 1
Genel Tarama 1
Genel Tarama 2
Genel Tarama 3
Genel Tarama 4
Cümlede Anlam
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5